Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu wrzesień 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1
week 36 2 3 4 5 6 7 8
week 37 9 10 11 12 13 14 15
week 38 16 17 18 19 20 21 22
week 39 23 24 25 26 27 28 29
week 40 30
domofony


Gospodarka odpadami komunalnymi w naszej gminie

Od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy Radzanowo zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Selektywna zbiórka odpadów jest nieodzownym elementem ekologii. Segregowanie odpadów ma na celu przygotowanie ich do ponownego wykorzystania lub unieszkodliwiania. Odpady te, to cenne surowce wtórne, a ich odzyskanie i przetworzenie chroni przed zniszczeniem środowisko i nasze najbliższe otoczenie, w którym żyjemy.

Teraz gmina ma obowiązek zapewnić właściwe zagospodarowanie odebranych od mieszkańców odpadów oraz umożliwić selektywne zbieranie odpadów. W związku z tym od kilku miesięcy trwały prace przygotowujące naszą gminę do zmiany sposobu postępowania z odpadami. Dzięki tym działaniom zostały podjęte niezbędne decyzje i uchwały które pozwoliły  gminie na sprostanie wymogom stawianym przez ustawodawcę.

W związku z nowelizacją ustawy każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) był obowiązany złożyć do dnia 31 marca 2013 roku deklarację, która będzie podstawą do naliczania opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Jeśli ktoś nie dopełnił tej formalności, powinien niezwłocznie to uczynić w jak najszybszym terminie.
Deklaracja
 
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Radzanowo stawka opłaty będzie wynosić:
1.Stawkę opłaty za odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych przyjęto w wysokości 12 zł miesięcznie/osobę.
2.Stawka opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, jeżeli są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 6 zł miesięcznie/osobę.

Urząd Gminy listownie powiadomi mieszkańców gospodarstw domowych o numerze indywidualnego konta wpłat za usługi. Za lipiec należy dokonać wpłaty do końca miesiąca, a w następnych miesiącach do każdego 10 dnia.

W zamian za opłatę Urząd Gminy będzie:
1.     Pokrywał koszty administracyjne systemu.
2.     Przeprowadzał okresowe, mobilne zbiórki odpadów komunalnych.
3.     Opłacał usługi świadczone przez firmę EKO-MAZ.
4.     Utrzymywał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

PSZOK zlokalizowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Woźnikach, daje możliwość nieodpłatnego oddania następujących rzeczy i przedmiotów:
-Odpadów problemowych (np. baterie, akumulatory, przeterminowane leki, opakowania po substancjach niebezpieczny)
- Odpadów wielkogabarytowych (zużyte meble, regały, krzesła, stoły na zasadzie akcja „wystawka”)
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- Zużyte opony
- Odpadów ulegających biodegradacji (trawa, resztki roślin, itd.)

Zgodnie z przyjętym regulaminem ustalono następujące rodzaje pojemników (wielkość pojemnika uzależniona jest od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym):
1.     do 3 osób – o pojemności 120 L; 
2.     do 4-6 osób – o pojemności 240 L; 
3.     nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – o pojemności 240 L i 120 L; 
4.     nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 12 osób – o pojemności 2 x 240 L;


 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl