poprzednim miesiącu lipiec 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
domofony


Informacje z XXIX sesji Rady Gminy Radzanowo

Piątkowe obrady XXIX sesji rady gminy Radzanowo (24.02.2017 r.) rozpoczęły się od informacji nt. stanu faktycznego wywozu odpadów z terenu spółki Ecoriver. Przedstawił ją Krzysztof Olejnicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Starostwie Powiatowym w Płocku. 

Wskazał, iż cały proces wymagał tak długiego czasu, gdyż firma Ecoriver wykorzystywała odwołania od decyzji sądów różnej instancji, z Naczelnym Sądem Administracyjnym włącznie. Na chwilę obecną wyłoniona w drodze przetargu firma zewnętrzna, która podjęła się realizacji wywozu odpadów z Ciółkowa musi wskazać miejsce docelowe składowania i utylizacji odpadów oraz harmonogram planowanych wywozów.  
W ramach sprawozdania z bieżącej działalności wójta Sylwestra Ziemkiewicza obecni na sesji mogli usłyszeć m.in., że ogłoszone zostały przetargi na realizację dwóch tegorocznych zadań inwestycyjnych tj. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz najstarsza część budynku Zespołu Szkół w Radzanowie) oraz modernizacji 1 km. ulicy Begno w Radzanowie wraz z zajezdnią autobusową przy Zespole Szkół w Radzanowie i parkingiem przy boisku. Wójt dodał również, że Starostwo Powiatowe w Płocku ogłosiło przetarg na realizację modernizacji drogi powiatowej Białkowo-Szczytno.
Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017,  poz. 19) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów radni gminy Radzanowo podjęli uchwałę zmieniającą „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzanowo”. Zgodnie z przyjętą uchwałą od dnia 01 lipca 2017 r. selektywnie zbierane odpady komunalne będą dzielone na 4 rodzaje, tj. PAPIER (worek niebieski), SZKŁO (worek zielony oraz worek biały dla szkła bezbarwnego), METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (worek żółty), ODPADY BIODEGRADOWALNE (worek brązowy). Nadal obowiązywać będzie zasada przekazywania do Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) m.in. odpadów problemowych (baterii, akumulatorów, przeterminowanych leków, opakowań po substancjach niebezpiecznych), a także odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektrycznego/elektronicznego poza wyznaczonymi terminami zbiórek. Powyższe zmiany będą obowiązywały na terenie całego kraju, a podjęta uchwała reguluje je w prawie lokalnym.
W dalszej części sesji uchwalono także kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Radzanowo.
Radni zdecydowali również, by wnieść zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 lutego br., który wydał negatywną opinię w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Ciółkówku. Przypomnijmy, że 30 stycznia br. rada gminy Radzanowo podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji tej placówki, u podstaw czego leży decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który z uwagi na zły stan techniczny wyłączył z użytkowania budynek tej szkoły, a swej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Negatywna opinia kuratora może spowodować, że w dniem 01 września 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciółkówku będą zmuszeni nadal zajmować pomieszczenia tymczasowo przystosowane do nauki w budynku szkoły w Radzanowie.
Podczas sesji przyjęto również sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,  informację z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r. oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Radzanowo w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi. Ponadto wyrażono  zgodę na zakup nieruchomości  w Rogozinie.

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl