poprzednim miesiącu lipiec 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
domofony


Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Szanowni Mieszkańcy !
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzanowie informuje, że od dnia 1 sierpnia br. można składać drogą tradycyjną (papierową) wnioski na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 na następujące świadczenia: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, jednorazowe świadczenie dobry start (300+).
Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca br. wnioski na w/w świadczenia można składać online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.


UWAGA 500 + !!
 
Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (500 +) został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze (500 +) w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.
Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekunowie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r. 
Zaś rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek, np. w przypadku urodzenia dziecka. 
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.
 
 
Przypominamy, że wnioski składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.
Wzory wniosków dostępne będą na stronie Gminy Radzanowo pod adresem www.radzanowo.plw zakładce Wnioski do pobrania lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast od dnia 1 sierpnia br. można będzie je pobierać osobiście w siedzibie ośrodka.
Podstawą szybkiej realizacji świadczenia jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz dostarczenie wymaganych ustawami dokumentów. Wnioskodawcy proszeni są o dokładne wypełnienie danych osobowych, numeru PESEL, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem dziecka, wskazanie konta na który należy przekazać świadczenie.
W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne, o fundusz alimentacyjny rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa jest rok  2019. Prawo do świadczeniaustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie, ul. Płocka 32 codziennie od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 24 369 50 25, 24 369 50 26, 24 369 50 27 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) w zakładce „Wsparcie dla rodzin z dziećmi”.
 
 
Świadczenia rodzinne
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 111) :

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 30 listopada.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 
Fundusz alimentacyjny
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 808):

  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 
Dobry start (300+)
Świadczenie dobry start przysługuje :

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych- raz w roku na dziecko;
  • osobom uczącym się – raz w roku.

 
 
Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach tutejszy ośrodek ma maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 
Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy wnioskodawcy przekazuje informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.
 
 
 

GOPS Radzanowo

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl