Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu czerwiec 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 23 1 2 3 4 5 6 7
week 24 8 9 10 11 12 13 14
week 25 15 16 17 18 19 20 21
week 26 22 23 24 25 26 27 28
week 27 29 30
domofony


Informacje z XV sesji Rady Gminy

Obrady grudniowej XV sesji rady gminy Radzanowo rozpoczęły się od dyskusji nad planem pracy rady na kolejny rok. Plan taki ustala ogólne zagadnienia tematyczne oraz terminarz obrad. W tym miejscu wpłynął wniosek formalny Komisji Rolnictwa i Gospodarki w sprawie ustalenia na stałe, by sesje zwoływane były w ostatni czwartek miesiąca o godz. 10.00; ostatecznie w głosowaniu radni wniosek odrzucili. 

Następnie wójt Sylwester Ziemkiewicz przedstawiał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, w tym wprowadzone zarządzenia w sprawie regulaminu ZFŚS, projektu budżetu na 2020 r., czy Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poinformował również o przeprowadzonych negocjacjach z Komunikacją Miejską w Płocku dotyczących transportu na terenie gminy, o działaniach powiatu zaplanowanych na terenie gminy oraz o bieżącej działalności Urzędu (m.in. o przetargu na dostawę tłucznia dolomitowego i przetargu na odbiór odpadów komunalnych w okresie III.2020 – XII.2021).

Kolejnym punktem było przyjęcie zmian dotyczących dochodów i wydatków w uchwale budżetowej roku bieżącego. Obszernego wyjaśnienia w tej sprawie udzieliła skarbnik gminy Mariola Lorenc.
Najgorętszą dyskusję wywołały procedowane uchwały dotyczące wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na rok 2020. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinie pozytywne zarówno ws. WPF, jak i projektu uchwały budżetowej uzasadniając, że zostały zachowane relacje pomiędzy stroną dochodową a wydatkową, wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące. Skład Orzekający RIO zwrócił jednak uwagę, że - mimo utrzymania odpowiednich wskaźników zadłużenia - zaplanowane do spłaty zobowiązania w roku 2022 zbliżają się znacząco do planowanych dochodów bieżących. W związku z tym RIO zaleca stałe monitorowanie budżetu w toku jego wykonywania oraz zachowanie szczególnej ostrożności w planowaniu zobowiązań obciążających budżet gminy.
Głos w dyskusji nad uchwałą budżetową zabrał również wójt Sylwester Ziemkiewicz, który przyznał, że na przestrzeni kilku ostatnich lat przyszłoroczny budżet jest najtrudniejszym do realizacji. Wiele czynników zewnętrznych drastycznie obniża możliwości inwestycyjne naszego samorządu. Zmiany legislacyjne, jak obniżenie stawki podatku dochodowego z 18% na 17% i zwolnienie z podatków osób do 26. roku życia, ponadto podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przy nierosnącej subwencji oświatowej, wzrost cen energii elektrycznej, wzrost stawek dopłat do usług transportu publicznego, czy wzrost cen rynkowych za odbiór odpadów komunalnych powodują, że Gmina Radzanowo nie może już tak aktywnie inwestować jak dotąd. Przy tak dynamicznie rosnących wydatkach bieżących i obniżonych wpływach z podatków w przyszłorocznym budżecie mamy zapisane wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego (540 tys. zł) oraz 500 tys. zł na kanalizację w miejscowości Rogozino.
Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 37 440 972, 01 zł, a wydatki na poziomie 37 787 127,06 zł. Deficyt w wysokości 346 155, 05 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Zaplanowano również rezerwę ogólną oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego. Uchwałę zaakceptowało 9 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących.
Ponadto procedowano również uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 , Gminnego Programami Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 oraz nadania nazw ulicom w Radzanowie i w Rogozinie.
Grudniowa, ostatnia sesja rady gminy była również okazją do złożenia życzeń noworocznych.

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl