poprzednim miesiącu lipiec 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5
week 28 6 7 8 9 10 11 12
week 29 13 14 15 16 17 18 19
week 30 20 21 22 23 24 25 26
week 31 27 28 29 30 31
domofony


Informacje z X sesji Rady Gminy

Na zwołaną w trybie nadzwyczajnym X sesję Rady Gminy Radzanowo i poprzedzającą obrady wspólną komisję stawiło się 14 radnych. Zmiany uwarunkowań prawnych, bieżące funkcjonowanie Urzędu oraz zasad współpracy z kontrahentami zewnętrznymi wymusiły bowiem konieczność wdrożenia zmian w prawie lokalnym.

Obrady rozpoczęły się od procedowania uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia nowych stawek. W zakresie zapewniania odbioru odpadów komunalnych z posesji mieszkańców gminę Radzanowo wiąże umowa nr RB.272.04.2017 r. z dnia 14 czerwca 2017 r. zawarta z firmą Remondis Drobin. Z uwagi na podwyżkę opłat za umieszczenie odpadówna składowisku (2018 r.: 1 zł za 1 tonę odpadów segregowanych oraz 230 zł za tonę odpadów zmieszanych; 2019r. odpowiednio 250 zł i 450 zł;) oraz podwyżki cen netto przyjęciaodpadówdo Regionalnej Instalacji Przetwarzania OdpadówKomunalnych firma Remondis Drobin zawnioskowała o zmianę wysokości otrzymywanego dotąd wynagrodzenia. Jednocześnie wskazała, że brak takiej zgody skutkować będzie rozwiązaniem umowy, a więc brakiem ciągłości odbioru odpadówod mieszkańców.
Obserwowany na rynku krajowym wzrost cen spowodowany jest dostosowywaniem instalacji przetwarzających odpady komunalne do rosnących wymagańochrony środowiska oraz koniecznością wprowadzania nowych technologii spełniających wymogi unijne. Prognozy na 2020 r. wskazują, że opłata za umieszczanie odpadów mieszanych na składowisku wynieść może nawet 550 zł za tonę. Poza tym analiza sytuacji innych gmin powiatu płockiego, w których albo drastycznie podwyższono opłaty za odbiór odpadów, albo całkowicie zakończono współpracę z dotychczas obsługującymi je firmami zewnętrznymi skłoniła do podwyższenia stawek, które będą obowiązywać od miesiąca września br. I tak, w miejsce opłaty 11,00 zł za odpady segregowane wprowadzona została stawka 15,00 zł od osoby, zaś w miejsce 19,00 zł za odpady zmieszane wprowadzona została stawka 23,00 zł od osoby. Stosowna informacja o tych zmianach zostanie w najbliższych dniach rozesłana również listownie.
Z uwagi na zmianę podstaw prawnych radni procedowali nową treść uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Ponadto przyjęto projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radzanowo”, celem przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie. Jako ostatnią rozpatrzono uchwałę w sprawieustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będące własnością oraz we władaniu Gminy Radzanowo.
W wolnych wnioskach radni kierowali zapytania o bieżące sprawy dotyczące ich okręgów. Jednym z poruszonych tu tematów była modernizacja stacji uzdatniania wody w Radzanowie-Dębnikach. Zgodnie z wyjaśnieniem wójta Sylwestra Ziemkiewicza pierwszy etap modernizacji SUW będzie realizowany do końca października; umowa z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym zakłada modernizację dwóch zbiorników retencyjnych oraz istniejących studni; kosztorys tego etapu oszacowano na 300 tys. zł.

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl