Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu wrzesień 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1
week 36 2 3 4 5 6 7 8
week 37 9 10 11 12 13 14 15
week 38 16 17 18 19 20 21 22
week 39 23 24 25 26 27 28 29
week 40 30
domofony


Absolutoryjna sesja Rady Gminy Radzanowo

Przedwakacyjna sesja rady gminy w Radzanowie (27.06) miała bardzo uroczysty przebieg. Obrady rozpoczęły się od uhonorowania tytułem „Zasłużony dla Gminy Radzanowo” Jacka Pietrzyka, wywodzącego się z Radzanowa miłośnika lokalnej historii, który od 2014 r. projektem „Podziel się Historią” odkrywa dzieje gminy, poszukuje zdjęć i dokumentów oraz przeprowadza wywiady z najstarszymi mieszkańcami.

Kapituła odznaczenia przyznała tytuł Zasłużonego również Adamowi Pietrzakowi z Kosina, emerytowanemu rolnikowi, który jako jedyny pełnił funkcję radnego Gminy Radzanowo nieprzerwalnie przez 20 lat (1998-2018); był aktywnym członkiem Zarządu Gminy, dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady, a także przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki.
Po przyjęciu informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zatwierdzeniu oceny zasobów pomocy społecznej przewodnicząca rady Jolanta Sochacka otworzyła debatę nad raportem o stanie gminy Radzanowo za 2018 r. Do dnia 31 maja każdy samorząd, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym (art. 28 aa) ma obowiązek sporządzić taki dokument będący kompendium wiedzy o całorocznej działalności Urzędu i jednostek podległych, realizowanych politykach, programach i strategiach, podjętych uchwałach i realizacji budżetu. W ramach debaty głos w sprawie finansowania i rozwoju gminnej oświaty zabrała Katarzyna Kobrzyńska, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. Z kolei Krzysztof Sobczak, przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetu i Spraw Socjalnych, odniósł się do danych finansowych raportu, zrealizowanych inwestycji oraz kilku priorytetowych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w najbliższych latach. Przewodnicząca Jolanta Sochacka podsumowała zaś ubiegłoroczną pracę rady, w tym ilość i tematykę podjętych uchwał. W zarządzonym następnie głosowaniu 14 radnych obecnych na obradach opowiedziało się za udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Jednomyślność radnych została również utrzymana przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz udzieleniu wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Dziękując radnym, wójt Sylwester Ziemkiewicz przyznał, że wyniki tych głosowań są potwierdzeniem, iż obrane wspólnie kierunki rozwoju gminy Radzanowo są dobre. „To, co robimy w tej gminie, to nie jest sukces jednej osoby (…); dziękuję moim współpracownikom z Urzędu i wszystkich jednostek podległych (…), bo wszyscy bardzo mocno pracujemy każdego dnia, aby Nasza Mała Ojczyzna, Nasza Piękna Gmina rozwijała się” – dodał wójt. Szczególne słowa uznania skierował do Marioli Lorenc – Skarbnik Gminy, dziękując za wytrwałość i rzetelność w utrzymywaniu stabilności finansów publicznych.
Bardzo obszerny porządek obrad VIII sesji wymagał głosowania nad projektami kilku uchwał bieżących, m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-202, czy przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Liczne zapytania, wnioski i interpelacje złożone podczas sesji potwierdzają, że przedstawiciele samorządu gminy Radzanowo, dbając o dobro mieszkańców i poprawę warunków życia, opierają swoje działania na bardzo dobrej współpracy i bieżącej komunikacji między wójtem, radni gminni i radnymi powiatowymi.

 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl