Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu styczeń 2020 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 1 1 2 3 4 5
week 2 6 7 8 9 10 11 12
week 3 13 14 15 16 17 18 19
week 4 20 21 22 23 24 25 26
week 5 27 28 29 30 31
domofony


Absolutoryjna sesja Rady Gminy Radzanowo

Przedwakacyjna sesja rady gminy w Radzanowie (27.06) miała bardzo uroczysty przebieg. Obrady rozpoczęły się od uhonorowania tytułem „Zasłużony dla Gminy Radzanowo” Jacka Pietrzyka, wywodzącego się z Radzanowa miłośnika lokalnej historii, który od 2014 r. projektem „Podziel się Historią” odkrywa dzieje gminy, poszukuje zdjęć i dokumentów oraz przeprowadza wywiady z najstarszymi mieszkańcami.

Kapituła odznaczenia przyznała tytuł Zasłużonego również Adamowi Pietrzakowi z Kosina, emerytowanemu rolnikowi, który jako jedyny pełnił funkcję radnego Gminy Radzanowo nieprzerwalnie przez 20 lat (1998-2018); był aktywnym członkiem Zarządu Gminy, dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady, a także przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki.
Po przyjęciu informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zatwierdzeniu oceny zasobów pomocy społecznej przewodnicząca rady Jolanta Sochacka otworzyła debatę nad raportem o stanie gminy Radzanowo za 2018 r. Do dnia 31 maja każdy samorząd, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym (art. 28 aa) ma obowiązek sporządzić taki dokument będący kompendium wiedzy o całorocznej działalności Urzędu i jednostek podległych, realizowanych politykach, programach i strategiach, podjętych uchwałach i realizacji budżetu. W ramach debaty głos w sprawie finansowania i rozwoju gminnej oświaty zabrała Katarzyna Kobrzyńska, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. Z kolei Krzysztof Sobczak, przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetu i Spraw Socjalnych, odniósł się do danych finansowych raportu, zrealizowanych inwestycji oraz kilku priorytetowych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w najbliższych latach. Przewodnicząca Jolanta Sochacka podsumowała zaś ubiegłoroczną pracę rady, w tym ilość i tematykę podjętych uchwał. W zarządzonym następnie głosowaniu 14 radnych obecnych na obradach opowiedziało się za udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
Jednomyślność radnych została również utrzymana przy zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz udzieleniu wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Dziękując radnym, wójt Sylwester Ziemkiewicz przyznał, że wyniki tych głosowań są potwierdzeniem, iż obrane wspólnie kierunki rozwoju gminy Radzanowo są dobre. „To, co robimy w tej gminie, to nie jest sukces jednej osoby (…); dziękuję moim współpracownikom z Urzędu i wszystkich jednostek podległych (…), bo wszyscy bardzo mocno pracujemy każdego dnia, aby Nasza Mała Ojczyzna, Nasza Piękna Gmina rozwijała się” – dodał wójt. Szczególne słowa uznania skierował do Marioli Lorenc – Skarbnik Gminy, dziękując za wytrwałość i rzetelność w utrzymywaniu stabilności finansów publicznych.
Bardzo obszerny porządek obrad VIII sesji wymagał głosowania nad projektami kilku uchwał bieżących, m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-202, czy przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Liczne zapytania, wnioski i interpelacje złożone podczas sesji potwierdzają, że przedstawiciele samorządu gminy Radzanowo, dbając o dobro mieszkańców i poprawę warunków życia, opierają swoje działania na bardzo dobrej współpracy i bieżącej komunikacji między wójtem, radni gminni i radnymi powiatowymi.

 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl