Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu maj 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31
domofony


Informacja z obrad XLV sesji Rady Gminy

Pierwszą część obrad XLV sesji Rady Gminy, która odbyła się 26 września br., zdominowały zagadnienia informacyjne. Kierownik Posterunku Policji asp. szt. Tomasz Pieciakowski zaprezentował analizę różnorodnych aspektów pracy operacyjnej i prewencyjnej policjantów działających na terenie gminy Radzanowo, w tym szereg porównawczych danych statystycznych ilustrujących stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zachęcił również do korzystania z dwóch nowoczesnych aplikacji: mobilnej „Moja Komenda” z bazą kontaktów do dzielnicowych oraz internetowej „Krajowa Mapa Zagrożeń” służącej m.in. do zgłaszania miejsc zagrożeń bezpieczeństwa.

Kolejnym punktem przyjętego porządku sesji była informacja o przygotowaniu gminnych placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019. Jako pierwsza wystąpiła Izabela Tomaszewska, nowo powołana dyrektor Samorządowego Przedszkola w Radzanowie, a tuż po niej Bolesław Urbaniak, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie. Obydwoje zwrócili uwagę radnych na konieczność opracowania w niedalekiej przyszłości takiej koncepcji funkcjonowania gminnej oświaty, która obok zmian wynikających z reformy krajowej i trendów demograficznych uwzględni potencjał lokalowy i dydaktyczny placówek, zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziców dzieci w wieku poniżej 3 lat i rodziców z ościennych gmin, a także możliwość dożywiania dzieci szkolnych.
Z analizy oświadczeń majątkowych za 2017 r. pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek podległych UG przeprowadzonej przez wójta Sylwestra Ziemkiewicza oraz z analizy oświadczeń majątkowych radnych przeprowadzonej przez przewodniczącą Jolantę Sochacką wynika, że dokumenty te zostały złożone w wymaganym terminie tj. do dnia 30. Kwietnia 2018 r. i, poza dopuszczalnymi drobnymi uchybieniami, spełniają wymogi formalne.  
Jako informację o wykonaniu budżetu przewodnicząca Jolanta Sochacka odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z pozytywną opinią o wykonaniu budżetu gminy Radzanowo za I półrocze 2018 r., a następnie poddała pod głosowanie. Obecni na sesji radni zatwierdzili ten dokument jednomyślnie.
Prezentując sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójt Sylwester Ziemkiewicz wymienił m.in. najważniejsze z wprowadzonych zarządzeń oraz wydarzenia kulturalne i sportowe ze swoim udziałem. Ponadto zapowiedział na miesiąc październik termin odbioru samochodu pożarniczo-gaśniczego przez jednostkę OSP Woźniki; przedsięwzięcie to kosztowało łącznie 776 tys. zł, w tym ponad 200 tys. złsfinansowano z budżetu gminnego.
W interpelacjach radny Krzysztof Czerwiński skierował zapytania w sprawie podjęcia remontu nawierzchni na ulicy Mazowieckiej w Rogozinie oraz dokończenia modernizacji drogi powiatowej nr 2937W, która po ułożeniu nawierzchni asfaltowej wymaga odpowiedniego odwodnienia. W odpowiedzi radny powiatowy Paweł Tokarski zapewnił, że odwodnienie drogi będzie wykonane w najbliższym czasie oraz, że na remont ulicy Mazowieckiej w Rogozinie Powiat Płocki zabezpieczył środki budżetowe, a prace w terenie rozpoczną się po wykonaniu sieci kanalizacji i gazyfikacji. Z kolei Jolanta Sochacka, w związku z otrzymaną petycją Mieszkańców Radzanowa, złożyła interpelację w sprawie modernizacji placu zabaw i budowy siłowni napowietrznej przy ulicy Spółdzielczej. 
W części poświęconej procedowaniu projektów uchwał radni jednomyślnie wprowadzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie gminy Radzanowo na rok bieżący, ustanowili wyróżnienie od Rady Gminy Radzanowo, zatwierdzili nowy statut gminy Radzanowo oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku. Ponadto zatwierdzili protokoły z obrad XLI-XLIV sesji.
W wolnych wnioskach głos zabrali p. Kazimierz Woliński, mieszkaniec Radzanowo oraz p. Tomasz Duda, radny powiatowy. Na tym obrady XLV sesji Rady Gminy Radzanowo zakończono.

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl