Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu luty 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28
domofony


Informacje z XLII sesji Rady Gminy Radzanowo

Ostania przed wakacjami sesja Rady Gminy odbyła się 29 czerwca br. Na wstępie Radni jednomyślnie przegłosowali poszerzenie pierwotnego porządku obrad o dwa projekty uchwał; pierwszy dotyczył ogłoszenia stanu klęski suszy na terenie Gminy Radzanowo, drugi  udzielenia dotacji celowej dla jednostki OSP Woźniki.

W kolejnym punkcie Komendant Gminny ZOSP RP Krzysztof Bijata przedstawił wyczerpujące sprawozdanie o stanie gotowości lokalnych jednostek OSP, mówiąc o stanie organizacyjnym i sprzętowym jednostek, poziomie przeszkolenia druhów czy udziale w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Komendant skierował również słowa podziękowania do Wójta i Rady Gminy za wsparcie i owocną współpracę z wszystkimi jednostkami OSP.
W dalszej części sesji Radni przyjęli sprawozdania za rok 2017 z działalności Centrum Kultury i Sportu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarczego przy UG, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół oraz Gminnego Centrum Informacji.
Relacjonując działalność międzysesyjną Wójt Sylwester Ziemkiewicz poinformował Radnych m.in. o ogłoszeniu przetargów na rozbudowę szkoły w Rogozinie, na remont strażnicy OSP w Szczytnie, na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Woźnikach; o udziale w comiesięcznym spotkaniu z sołtysami, w lokalnych obchodach Dnia Dziecka zorganizowanych w czterech miejscowościach oraz o przebiegu Wieczoru Sobótkowego.
W ramach zapytań i interpelacji poruszono temat  przedłużenia terminu składania wniosków „suszowych”,  stanu poboczy i nawierzchni drogi powiatowej Radzanowo – Rogozino oraz potrzeby modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Radzanowo – Dębniki. Obecny na sesji Radny Powiatu Płockiego Paweł Jakubowski, odnosząc się do drogi Radzanowo – Rogozino, poinformował o zabezpieczeniu w budżecie powiatowym środków finansowych w wys. 400 tys. zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni oraz o znaczącym usprzętowieniu powiatowych służb drogowych w maszyny i pojazdy do oczyszczenia poboczy i rowów.
Kolejnym punktem obrad była dyskusja i przyjęcie projektów uchwał m.in. w sprawie :
- wyrażenia zgody na ustanowienie  służebności przesyłu dla projektowanych urządzeń elektroenergetycznych  na nieruchomości gminnej w Rogozinie;
- przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Radzanowo na lata 2018-2023;
- ustalenia na terenie gminy Radzanowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
- powołania Komisji Statutowej;
- ogłoszenia stanu klęski suszy na terenie Gminy Radzanowo;
-  udzielenia dotacji celowej z Budżetu Gminy Radzanowo.
Ostatnia z wymienionych uchwał dotyczyła wyłącznie zmiany sposobu udzielenia dofinansowania gminnego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem przez jednostkę OSP Woźniki. Kwotę 200 tys. zł na ten pojazd Radni zabezpieczyli już w budżecie gminnym w 2017 r./na początku 2018 r. zakładając, że to Gmina Radzanowo będzie stroną wszystkich umów. Pozyskane przez OSP Woźniki dotacje z WFOŚiGW oraz z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego wymagają jednak, by to jednostka OSP była beneficjentem wszystkich dotacji; stąd konieczność przekazania środków budżetowych jako dotacji celowej udzielonej jednostce OSP Woźniki.
Wszystkie z procedowanych podczas czerwcowej sesji uchwał Radni zatwierdzali jednomyślnie.
 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl