Profesjonalny monitoring
poprzednim miesiącu styczeń 2019 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 1 1 2 3 4 5 6
week 2 7 8 9 10 11 12 13
week 3 14 15 16 17 18 19 20
week 4 21 22 23 24 25 26 27
week 5 28 29 30 31
domofony


Informacje z XXXIX sesji Rady Gminy Radzanowo

XXXIX sesję Rady Gminy Radzanowo zdominowała tematyka finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018-2033.

Na wniosek wójta Sylwestra Ziemkiewicza rozszerzono bowiem pierwotny porządek obrad o uchwały zabezpieczające płynność finansową i gwarantujące terminową realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej”. W związku z tą inwestycją w latach 2018-2019 w gminnym budżecie wystąpi przejściowy deficyt, a jego pokrycie sfinansowanie zostanie długoterminowymi pożyczkami zaciągniętymi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczki z WFOŚiGW opiewają na łączną kwotę 5,2 mln. zł, przy czym 3,3 mln. zł sfinansuje wkład własny gminy w ogólny kosztorys przedsięwzięcia, a blisko 1,7 mln. zł zostanie spłacone w 2019 roku z dotacji przyznanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą już umową o przyznaniu pomocy nr 00004-65150-UM0700022/16. Przedsięwzięcie obejmuje ponadto koszty skanalizowania ulicy Osiedlowej w Rogozinie (pozostałe 0,2 mln. zł). Skanalizowanie tej ulicy wymusza rozpoczynająca się w okresie wakacyjnym modernizacja drogi w technologii asfaltowej, na którą gmina Radzanowo otrzymała dotację PROW 2014-2020.
Radni obecni na sesji wykazali jednomyślność w głosowaniu nad zaciągnięciem zobowiązań potwierdzając, że rozbudowa kanalizacji na terenach podmiejskich gminy Radzanowo to długo oczekiwana przez mieszkańców, a także strategiczna dla dalszego rozwoju naszego samorządu inwestycja. Również jednomyślność radnych zyskały projekty pozostałych uchwał finansowych. Dzięki zatwierdzonym zmianom w budżecie gminnym zostały zabezpieczone środki finansowe m.in. na zakup średniego samochodu ratownictwa gaśniczego dla OSP Woźniki (200 tys. zł) i sfinansowanie I etapu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie (350 tys. zł).
Ponadto radni ustalili podział gminy Radzanowo na 6 obwodów głosowania i przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzanowo w 2018 roku”.
W ramach sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójt Sylwester Ziemkiewicz poinformował m.in. o zawarciu aktu notarialnego na zakup budynków po dawnej szkole rolniczej w Radzanowie za kwotę stanowiącą 1% wartości nieruchomości, ogłoszeniu przetargu na dostawy gruzu betonowego do wbudowania w drogi gminne i ogłoszeniu przetargu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku zabytkowego w Radzanowie. Ponadto wójt przypomniał, że rolnicy gminy Radzanowo mogą wypełniać elektroniczne wnioski o dopłaty bezpośrednie w Zakładzie Gospodarczym przy UG w Radzanowie (ul. Rolna 4).
Z kolei Magdalena Kosielińska, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie przedstawiła kalendarium Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości realizowanych pod wspólnym hasłem „Gmina Radzanowo dla Niepodległej”. Ideą celebracji tej wyjątkowej rocznicy jest współpraca lokalnego Samorządu z gminnymi placówkami oświatowymi, instytucjami kultury, parafiami i organizacjami pozarządowymi. Główne uroczystości odbędą się w dniach 9-11 listopada kolejno w Woźnikach, Rogozinie i Radzanowie. Wśród inicjatyw tych obchodów znalazły się m.in. uroczyste sesje Rady Gminy, przeglądy twórczości artystycznej, konkursy, eventy plenerowe oraz zawody sportowe. Sto lat niepodległości Polski to bardzo ważne i doniosłe wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny, więc zapraszamy Mieszkańców Gminy Radzanowo do godnego, radosnego, a przede wszystkim wspólnego świętowania.

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: e6x093ghd2
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl